www.daidojuku.blogsky.com وبلاگ گروهی دای دو کاران شهرستان اسلامشهر
سوگندنامه کاراته - کاراتـــــــــــــــــــــــــه دو (دای دو - جوکو)
سوگندنامه کاراته

 

 

 

DAI DO JUKU 

  

Ware ware wa karate do no shugiyo tsuj , kuko naru seishinriuku to tairuku ti yashinal bun ni shitashime chiriyoku wo neri 

 

mote jinkaku no toya o nash , shakal ni iyw

koken surd sento negau mono nari  

 

 

 

 

 

 


 

 

سوگند نامه سبک :  

 

با کاوشی استوار در درک روش کاراته ٬

 

نیروی ذهنی و قدرت بدنی خود

 

را پرورش می دهیم.

 

با این سبک آشنا می شویم.

 

تا با درک هوشمندانه و تزکیه عقل ٬

 

و نهایتا بنای شخصیت ٬

 

بدون در نظر گرفتن روش فکری شخصی ٬

 

کمکی به جامعه بنمائیم.